Terapia uwagi słuchowej Metodą Tomatisa. Na czym polega?

Dziecko zakrywa oczy

Wielu rodziców zastanawia się czy zaburzenia uwagi słuchowej u dziecka to duży problem? Jeśli słuch dziecka jest dobry, to w czym problem? Otóż często nie zdajemy sobie sprawy jak ogromny wpływ na jakość życia i wiele obszarów funkcjonowania ma uwaga słuchowa.

Koncentracja słuchowa odpowiada nie tylko za to co słyszymy, ale także ma wpływ na komunikację, stan emocjonalny i psychiczny, pomysłowość i kreatywność. Dzieci, które cierpią na zaburzenie koncentracji słuchowej gorzej się uczą, nie zapamiętują poleceń, mogą mieć problemy z dysleksją, wyobcowaniem w grupie, nieśmiałością, zaniżonym poczuciem własnej wartości itd. Dlatego warto obserwować dziecko i reagować na wszelkie oznaki nieprawidłowości.

Zaburzenia uwagi słuchowej a Metoda Tomatisa

Temat zaburzeń uwagi słuchowej gruntownie został zgłębiony przez profesora Alfreda Tomatisa, francuskiego otolaryngologa. W trakcie prowadzonych badań naukowych sformułował trzy zasady, które dały podstawy do opracowania treningu audio-psycho-lingwistycznego. Otóż Tomatis stwierdził, że człowiek może wymówić tylko te dźwięki, które usłyszy. A przywrócenie zdolności słyszenia ma bezpośrednie przełożenie na artykulację mowy.

Dziecko terapia

 

 

Kolejnym fundamentalnym prawem określonym przez profesora jest prawidłowa czyli prawostronna lateralizacja uszna. Dlaczego lateralizacja ma znaczenie? Otóż prawe ucho powiązane jest w lewą półkulą mózgu odpowiedzialną za mowę i logiczne myślenie. Taki układ gwarantuje szybkość i dobrą jakość komunikacji. Natomiast w przypadku lateralizacji lewostronnej, informacje docierają najpierw do prawej półkuli mózgu, która odpowiedzialna jest za emocje i myślenie abstrakcyjne, a dopiero w drugiej kolejności docierają do ośrodka mowy w lewej półkuli. Informacje tak przetworzone mogą mieć silne zabarwienie emocjonalne – inaczej mówiąc osoby, które są lewouszne najpierw odczytują w wypowiedzi emocje, które niestety mogą zaburzyć logiczne zrozumienie informacji. Poza tym komunikat przetwarzany jest wolniej.

Inne ciekawe odkrycie związane jest z wysokościami dźwięków, które potrafi odbierać ludzkie ucho. Wysokie dźwięki korzystnie wpływają na nasz mózg – energetyzują go. Dlatego słuchanie muzyki o wysokich dźwiękach czyli na przykład muzyki Mozarta wpływa na koncentrację, jasność myślenia itd.

Trening słuchowy – na czym polega

Pierwszy etap: wywiad przeprowadzany przez specjalistę Metody Tomatisa. W trakcie rozmowy i na podstawie różnego rodzaju testów specjalista określa poziom uwagi słuchowej. Może stwierdzić, że wszystko jest ok, albo jakieś braki w koncentracji i wówczas opracowuje specjalny program dostosowany do indywidualnych potrzeb danego pacjenta.

Drugi etap: faza pasywna. Za pomocą ucha elektronicznego, czyli specjalnie stworzonych słuchawek, pacjent słucha dobranej dla niego muzyki. Sesje trwają po dwie godziny dziennie przez 13 dni i powtarzane są dwu lub trzykrotnie. Program może być realizowany w gabinecie lub w domu. W trakcie słuchania trzeba być zrelaksowanym i nie można wykonywać zajęć wymagających silnego skupiania uwagi. Po tym etapie specjalista ponownie przeprowadza wywiad i ustala czy należy przejść do etapu trzeciego.

Trzeci etap: faza aktywna. Rozmowa, czytanie i powtarzanie + praca z mikrofonem. W tej fazie chodzi o to, by pacjent słyszał wypowiadane przez siebie i odpowiednio przetworzone słowa. Efekty terapii są trwałe. Jeśli więc dostrzegamy u swojego dziecka lub u siebie nieprawidłowości w funkcjonowaniu koncentracji słuchowej warto skonsultować się ze specjalistą.

 

 

MetodaTomatisa.com